ANBI

ANBI vermelding met ingang van 30 oktober 2013

ANBI-Logo
In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Hieronder vindt u dit overzicht.

Naam en contactgegevens van de instelling
Stichting Ondernemers voor Jongeren (OvJ)
Populierenlaan 2A (postadres)
3911 GS RHENEN
Populierenlaan 2A (bezoekadres)
info@ondernemersvoorjongeren.nl
www.ondernemersvoorjongeren.nl

Doelstelling
OvJ wil (kwetsbare) jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar perspectief bieden richting de arbeidsmarkt. Dit doet zij door samen met ondernemers en overige partners jongeren werkervaring te laten opdoen – tijdens hun opleiding of direct erna – en te leren zelf te ondernemen. OvJ geeft via projecten invulling aan het ondernemend en opbouwend werken met jongeren. De projecten maken het voor ondernemers mogelijk zelf invulling te geven aan de ambitie om maatschappelijk en sociaal verantwoord te ondernemen.

Beloningsbeleid
Het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting voeren hun werkzaamheden uit zonder hiervoor een vergoeding te krijgen. De Stichting OvJ vormt een platform voor het leveren van diensten die over het algemeen kortdurend zijn en gericht op jongeren. Voor de uitvoering van onze projecten of specialistische dienstverlening worden ZZP-ers op contractbasis ingehuurd.

Verantwoording
De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59124202. De Stichting is opgericht op 30 oktober 2013. Een algemene en financiele verantwoording (jaarrekening en jaarverslag) is opvraagbaar.

Statuten oprichting
De statuten van de oprichting zijn hier te vinden:
Afschrift Oprichting